Archiwum dla Czerwiec, 2013

NEOSEMANTYZACJA

Posted: 12 czerwca 2013 in Ogólne, Polityka i społeczeństwo

Z cyklu trudne słowa:
NEOSEMANTYZACJA – nadaniu wyrazowi dobrze zakorzenionemu na rodzimym gruncie nowego znaczenia, przeważnie pod wpływem języka obcego.

Typowym przykładem, osobiście doprowadzającym mnie do czegoś na granicy zdenerwowania i kpiny, jest użycie słowa EPICKI. W języku polskim epika to jeden z rodzajów literackich, mówiąc najprościej taki który posiada fabułę. Przymiotnik „epicki” oznacza więc coś z fabułą. W języku angielskim natomiast znaczenie tego wyrazu jest szersze, obejmuje bowiem swoim zakresem coś wyniosłego, co po polsku można by określić jako imponujące, epokowe, heroiczne itp.

A że jest teraz na to marketingowa moda, to ostatnio mamy reklamę o „EPICKICH CHIPSACH”…

http://pl.wikipedia.org/wiki/Epika
http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10510
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neosemantyzm

Reklamy