Logika a odbiorca wypowiedzi

Posted: 22 lutego 2013 in Polityka i społeczeństwo

logikaLogika stawia przed wypowiadającym się wymóg dostosować wypowiedź to możliwości odbiorcy. Jeżeli zastosuje się słowa czy konstrukcje logiczne których odbiorca nie będzie w stanie zrozumieć – naraża się na zarzut niejasności wypowiedzi. Tym samym taka wypowiedź, choćby formalnie poprawna, logiczna nie jest gdyż nie umożliwia skutecznej komunikacji z odbiorcą.

Czasami widuje się komentarze, które np. dzięki swojemu zastosowanemu słownictwu mają za zadanie okazać wyższość intelektualną danego człowieka nad innymi rozmówcami. Takie postępowanie nie tylko sprzeciwia się logice, ale również świadczy o galopującej pysze wypowiadającego się.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.